Könyvajánló

Könyvajánló

Könyvajánló 2008

[2008.10.09.]

Szavaseigaz Marci

tréfás mesék

Szerző: Zelk Zoltán

Kiadó: Móra

Kiadási év: 2008

Ismertető:

Az Ünnepi Könyvhét alkalmából megjelent kötet az ismert költő és prózaíró meséiből válogat olyan történeteket, melyeknek főhősei mind füllentők, nagyot mondók, tódítók-lódítók. A magyar népmesék és az állatvilág ismerős környezetébe ágyazott elbeszélések szereplői a legkülönbözőbb okokból kifolyólag hamisítják meg a valóságot, az egyszerű tréfától kezdve a nagyképű hencegésen át a csípős megleckéztetésig. A történetek végére ugyan lelepleződik az összes hazugság, azonban az utolsó mondat arról értesít, hogy maga a mesemondó sem mond mindig igazat. A legkisebbek és a kis iskolás korosztály számára ajánlható tréfás történeteket Faltisz Alexandra bájos illusztrációi díszítik.

Lelőhely: Gyermekkönyvtár - mese

A százegyedik év

Szerző: Szálinger Balázs

Kiadó: Magvető

Kiadási év: 2008

Ismertető:

Szálinger Balázs újszerűen folytatja, modern eszközökkel írj újra a magyar irodalom egy nagy hagyományokkal rendelkező műfaját: az egyetemes emberi történelem vízióját kozmikus összefüggésekbe helyező verses epikát. Az Ünnepi Könyvhét alkalmából jelenik meg két korábbi művével együtt a Százegyedik év című verses regénye. A komikus, ellenutópikus elemekkel átszőtt, az elmúlt évtizedek magyar valóságát személyes családtörténettel elegyítő eposz, a még 2000-ben megjelent Zalai Passió (Kolozsvár, Erdélyi Híradó), valamint az emberi történelmet az Isten és az Ördög harcának epizódjaként bemutató A sík (200511503) után A százegyedik év 2007-ben játszódik Magyarországon, Budapest egyik kerületében. A közéleti szatíra egy tehetséges újságíró, Hahóty egy évét, felemelkedését és bukását meséli el időmértékes formában. A pontos verselés és a bravúros nyelvhasználat teszik a művet elevenné és élvezhetővé - minden versszerető olvasó számára.

Lelőhely: Felnőttkönyvtár - szépirodalom

A gótika Magyarországon

Szerző: Marosi Ernő

Kiadó: Corvina

Kiadási év: 2008

Ismertető:

A magyarországi gótika egykori térhódítása és annak mai emlékei jóval jelentősebbek annál, mint hogy mindössze datálásukkal jellemezhetnénk, hiszen a csúcsívek stílusa önálló, mástól könnyedén elkülöníthető formakészlettel és megjelenítési móddal élt. Ez az impozáns összefoglaló kötet három nagyobb egységben taglalja a gótikus művészet hazai reprezentációját. Az első pár oldal a stílus általános ismertetésével szolgál, melyet a különböző művészeti ágakban (építészet, képzőművészetek, ill. A könyv és a rajz) való konkrét példák bemutatása követ. A harmadik, legnagyobb terjedelmű egység az ország társadalmának és a gótikának az összefüggéseit vizsgálja, azaz a stílus uralkodói, keresztény, (fő)nemességi, városi és vidéki, falusi megjelenésének okait, módjait, eseteit tárgyalja. Az Ünnepi Könyvhétre megjelent kötet számos fekete-fehér ábrát és igényes, színes fényképfelvételt tartalmaz, valamint magyarázó szószedettel, válogatott bibliográfiával, kép-, helységnév- és névmutatóval, és a kihajtható hátsó borító belső oldalán a 15. századi Magyarország kereskedelmi útvonalainak hálózatát feltáró térképpel segíti az ismeretszerzést.

Lelőhely: Felnőttkönyvtár - szakirodalom, földszint

Megszólal a sírvilág

Szerző: Passuth László

Kiadó: Aranytoll

Kiadási év: 2008

Ismertető:

A regény főhőse Sirató Imre, aki kiskamasz koráig a pusztán dolgozott bojtárlegényként. Itt figyel fel rá egy filmrendező, aki magával viszi a tehetséges fiút, külföldi elit iskolákban taníttatja, majd titkáraként alkalmazza. Amikor egy forgatás okán épp Szumátrán tartózkodnak, kitör a második világháború, s a japánok elfoglalják a szigetet. Imre csodálatos módon kiszabadul, s útja Mexikóba vezet, ahol a világhírű Webb professzor segítségével régésznek tanul, s részt vesz a helyi maya feltárások körüli munkálatokban. Már neves kutatóként találkozik össze egy görögországi konferencián egy magyar történésszel, aki visszacsábítja őt szülőhazájába. Imre vissza is tér indián származású feleségével oda, ahonnan jött: a pusztára, ahol megkezdi az addig hanyagolt avar sírok feltárását...

Lelőhely: Felnőttkönyvtár - szépirodalom

Amit az óra mesél

Szerző: Altay Margit

Kiadó: Könyvmolyképző K.

Kiadási év: 2008

Ismertető:

Altay Margit keserédes-romantikus regényének középpontjában egy antik óra áll, amely a hosszú végigketyegett évek alatt megannyi történetnek volt tanúja. A kötetben ezekből négyet mesél el az olvasóknak. Kalandos útja egy tiroli órásmester műhelyében indult, akinek a lánya egy fess olasz fiút szeretett, ám kettejük vonzalma nem szökkenhetett szárba az apa nacionalista érzelmei miatt. Bár Maria ígéretet tesz a papának, hogy szakít a taljánnal, az órát emlékül odaadja kedvesének. Következő tulajdonosához, Beatricéhez az ő örökségéből került a tárgy, amely ismét egy reménytelen szerelem tanúja lett: a hölgy frigyét egy nincstelen tanárral a végsőkig ellenezték szülei. Beatrice halálos kimenetelű tüdőgyulladást szedett össze, mialatt búcsúztak a zuhogó esőben. Az órát Erzsébet, egy katolikus leány kapta, aki viszont egy protestáns fiúba szeretett bele mondanunk sem kell, hogy milyen eredménnyel Elég annyi, hogy az affért követően apácának állt. Az oldás csak a negyedik történetben érkezik el, amelyben az időmérő Erzsébet egy távoli nőrokonának a birtokát képezi ő végre a boldog házasság örömeiről számolhat be hasonlóan szerencsés sorsú barátnőinak.

Lelőhely: Gyermekkönyvtár - ifjúsági regény

Árnyvadászok

Szerző: Böszörményi Gyula

Kiadó: Könyvmolyképző K.

Kiadási év: 2008

Ismertető:

Immár harmadik kötetéhez érkezett Jonatán, a 2819-ből a mi korunkba érkezett időutazó fiú kalandjait elbeszélő ifjúsági regénysorozat. A jelen műben úgy tűnik megfogható közelségbe kerül a végső összecsapás hősünk és a sátáni Üpszilon között, aki továbbra sem mondott le arról a tervéről, hogy likvidálja a világ összes jó könyvét. Állandó segítsége és jó barátja, a szintén tizenöt esztendős Galagonya nevű leányzó azonban a végsőkig kitart mellette, sőt ha kell, még a 15. századba is hajlandó követni a fiút, még akkor is, ha nem mások várják őket, mint a Rettenetes Árny, az ördögi Wolfenstein és Horrorsó, mi több, maga Üpszilon. Még szerencse, hogy velük tart Abecedarius, a papírgólem, Nyakfacsar, valamint a menyasszonya, Ágyrugónyöszögtető Eperke.

Lelőhely: Gyermekkönyvtár - ifjúsági regény

Matt a férfiaknak

Szerző: Kepes András

Kiadó: Alexandra

Kiadási év: 2008

Ismertető:

Az Ünnepi Könyvhét alkalmából megjelent kötetben rajongók és kiadók évek óta tartó ostroma után elsőként vall pályafutásáról Polgár Judit, világhírű sakkozó. A könyv írója Kepes András, aki a család régi barátjaként a legalkalmasabbnak tűnt Judit számára pályájának felelevenítésére. A karrier és az ismert versenyek leírását ez alkalommal a családtagok beszámolói segítségével a háttérben zajlódó magán élet perspektívájából figyelhetjük meg. Megtudjuk milyen óriási nehézséget jelent fiatal nőként tapasztalt férfiakra vereséget mérni, milyen nehézségekkel teli egy fanatikus apuka és a korosodó edzők világában felcseperedő lányok számára felnőtt emberré, de főként nővé válni. A kötet számos fotója Judit pályájának állomásait örökíti meg gyermekkorától egészen házasságáig és gyermekeivel, Hannával és Olivérrel töltött mindennapokig.

Lelőhely: Felnőttkönyvtár - szakirodalom, földszint

Hunok a Selyemúton

Szerző: Obrusánszky Borbála

Kiadó: Masszi

Kiadási év: 2008

Ismertető:

Az Ünnepi Könyvhét érdekes kiadványa az orientalista, mongolista kutató legújabb műve. A források szerint a hun birodalom a legnagyobb, ezer évig fennmaradt ókori állam volt. A 19. század végén kerültek napvilágra az első ázsiai hun sírok, majd az 1960-as években magyar tudósok is bekapcsolódtak a munkába, és a nyugat-európai, illetve észak-amerikai tudományos világ is komoly érdeklődéssel figyelte a kutatásokat. A szerző - aki nem csak az elmélettel van tisztában, de maga is részt vett terepmunkában - kötetében összegzi a tudományos eredményeket, amelyek azt mutatják, hogy a magyarság a hun civilizáció egyik örököse. A mű segítségével megismerheti az olvasó a hunok eredetét - amelyről a kínai történetírás tudósít - a hun birodalmat, a társadalmi-gazdasági életet, hun városokat, kínai és tibeti emlékeket, a hitvilágot. Az ismereteket számos fekete-fehér és színes fotó illusztrálja, a könyvet angol nyelvű öszefoglaló, jegyzetek és irodalomjegyzék teszik teljessé.

Lelőhely: Felnőttkönyvtár - szakirodalom, emelet

Caesar ítélete

Szerző: Steven Saylor

Kiadó: Agave Kv.

Kiadási év: 2008

Ismertető:

A Krisztus utáni első évszázad a Római Birodalom számára az egyik csúcspontot jelentette, amely a legnagyobb hódításokat hozta a legnagyobb formátumú hadvezérek és politikusok prezentációjában. Egyiptom azonban kivételt képezett a sikerszéria alól nem csoda, hogy a kor két nagy vezére, Caesar és Pompeius is a Nílus deltájának irányába indul, ahol javában zajlanak a legendás királynő, Kleopátra és kétes hírnévnek örvendő öccse, Ptolemaiosz között dúló gátlástalan belharcok. Ebbe a darázsfészekbe érkezik meg Steven Saylor állandó főhőse, Gordianus, az ókori nyomozó, abból a célból, hogy megszerezzen egy helyi specialitásként számon tartott gyógyfüvet a felesége, Bethesda számára. A sors azonban más, ennél jóval fontosabb feladat elé állítja, ugyanis Caesar egy borzalmas gyilkosság vádjával illeti Gordianus kitagadott fiát. Az ártatlanság bizonyítása őrá vár, a tét pedig egy emberi élet mellett a Római Birodalom jövője.

Lelőhely: Felnőttkönyvtár - bünügyi regény

A kalapba zárt lány

Szerző: Lázár Ervin

Kiadó: Osiris

Kiadási év: 2008

Ismertető:

Az Ünnepi Könyvhét alkalmából megjelent kötet mesekönyvének főhőse egy hetyke, szabad lány, aki semmilyen fejfedőt nem tűr meg hajzatán, míg nem egyszer csak a semmiből rászáll egy kalap, mely óriásira nőve elnyeli a kétségbe esett főhőst. Furcsa és félelmetes időszak következik ezután a kalap belsejében, egy világon kívüli térben, s csak szófogadás és szorgos munka oldja fel a varázst, azonban a lány ekkorra már nem is vágyik arra, hogy távozzon a kalap. A felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt ajánlható olvasmányt Pittmann Zsófi illusztrációi kísérik.

Lelőhely: Gyermekkönyvtár - mese

Spenót és Papucs

Szerző: Méhes Károly

Kiadó: Szamárfül

Kiadási év: 2008

Ismertető:

Papucsnak, az öreg komondornak olyan remekbe szabott élete van, amelyet bármely eb megirigyelhetne: amióta az eszét tudja, a jólelkű Pogácsa bácsi a gazdája, aki nap mint nap rakja elé az ínycsiklandozó finomságokat, míg ő a lombok árnyékában hűsöl kedvenc pokrócán. Ám egy nap a várva várt délidőben nem illatos bőrcafatkák vagy porcogók várják Papucsot, hanem egy bosszantóan élénk, megdöbbentő zöld árnyalatokban játszó kiskutya, aki a Spenót nevet kapja. A vetélytárs eleinte komoly bosszúságot okoz a méltóságteljes, s persze nagyon is kényelmes magányhoz szokott agg házőrzőnek, azonban lassan kiderül számára is, hogy Spenót bájának egyszerűen nem lehet ellenállni. És ezzel kezdetüket veszik a közös kalandok Az Ünnepi Könyvhétre megjelent mesekönyvet színes rajzok teszik élvezetesebbé.

Lelőhely: Gyermekkönyvtár - mese

A szabadság útján

Szerző: Nelson Mandela

Kiadó: Anthropolis

Kiadási év: 2008

Ismertető:

Mindenki ismeri Nelson Mandela nevét, tevékenységét, de sokan nem ismerik életútját, mint ahogyan arról a távoli, különleges, ugyanakkor kegyetlen világról is felszínes a tudásunk, amely nem csak egzotikumáról, de a világ egyik hírhedett államberendezkedéséről -az apartheidről - is híres. Mandela idén kilencven éves, életéből huszonhét évet töltött börtönben. Mvezóban, a Madiba-családban, a főnök fiaként született, anyja édesapja harmadik felesége volt. Mindent megtanult őseiről, a törzsi szokásokról, ám pártfogói fontosnak tartják az iskolában szerzett tudást is. Így a fiú jogi egyetemre kerül, majd innen Johannesburgba visz az útja, ügyvédként kezd dolgozni, és megismerkedik a polgárjogi mozgalom céljaival. Gyújtó hangú beszédeivel megosztja társait is, hazaárulásért letartóztatják, először felmetik, majd az illegalitásban végzett tevékenységét felfedezve életfogytig tatró szabadságvesztésre ítélik, és Robben Islandon börtönzik be. 1989-ben vesznek az ország politikai eseményei olyan fordulatot, amely nem teszi lehetővé tovább az állami erőszakot, ekkor jön el számára is a szabadság. Mandela - "Madiba", ahogyan Dél-Afrikában nevezik - önéletírása felemelő olvasmány.

Lelőhely: Felnőttkönyvtár - szakirodalom, földszint

Magyarország politikai évkönyve ...2007-ről

Szerző: Vass László

Kiadási év: 2008

Ismertető:

A huszadik alkalommal kibocsátott, a 2007-es év említésre méltó eseményeit összegző kétkötetes (plusz egy DVD-vel kísért) közéleti-politikai adattár és tanulmánygyűjtemény a már jól ismert felépítésben közli a tavalyi év politikai, közéleti, gazdasági eseményeihez kapcsolódó elemzéseket, cikkeket, adattárakat, táblázatokat, statisztikákat a legismertebb publicisták, szakírók, szakértők, közéleti tisztségviselők, politikusok tollából. Az első kötet a legfontosabb közéleti történéseket tekinti át, a második a gazdaságpolitika fordulatait összegzi, a harmadik (a mellékelt DVD) pedig a kormányzati és közéleti adatokat, a közvélemény-kutatások eredményeit, a köz- és magánhálózatok bemutatását tartalmazza, valamint az év legfontosabbnak ítélt témáit a dokumentumok és a sajtó tükrében, valamint az ehhez kapcsolódó plakátok, röplapok, fotók stb. képanyagát.

Lelőhely: Felnőttkönyvtár - kézikönyv

[2008.09.16.]

Gubancrom

Szerző: Jeanette Winterson

Kiadó: General Press

Kiadási év: 2008

Ismertető:

A tizenegy éves Silver zord nagynénjével, Rokabye nénivel él egy ódon, 16. századi családi házban, a Gubancromban - szüleit és kishúgát öt évvel azelőtt elveszítette egy vonatszerencsétlenségben. A folytonos robotolással telő megalázó napok monotonitását egy különc úr, Abel Darkwater érkezése töri meg, aki egy titokzatos tárgyat, egy ún. időmérőt próbál megszerezni a nénitől. Az ügy nagyon is sürgető számára, hisz Londont mindezalatt megdöbbentő, soha nem látott katasztrófajelenségek, időtornádók sújtják, elképzelhetetlen káoszokat okozva a brit fővárosban. Darkwater és Rokabye néni úgy sejtik, Silver talán tud valamit a misztikus eszközről - és megérzésük nem is csal. Mielőtt azonban vallatóra fognák, a kislány megszökik, hogy maga járjon a végére annak, hogy mi okozza a zavart az idő folyásában. Minden képzeletet felülmúló kalandjai során a legfurább szövetségések állnak Silver oldalára...

Lelőhely: Gyermekkönyvtár - ifjúsági regény

A király

Hunyadi Mátyás arcai

Szerző: Virágvölgyi András

Kiadó: Pytheas

Kiadási év: 2008

Ismertető:

A Hunyadi Mátyás életét bemutató, igényes kivitelezésű kötet eredeti, ugyanakkor hatékony módon közelíti meg a történelmi tudás átadását. Az oldalak központi részén, gazdag illusztrációkba ágyazva olvashatjuk a főszöveget, mely a történelmi regényekből ismert módon, a hősök párbeszédén keresztül eleveníti fel az eseményeket. A lapszélen, szöveg megfelelő részéhez rendelve számos történelmi információt találunk a középkori Magyarország társadalmi rétegeitől kezdve a neves személyiségek és események tömör összefoglalóján át egészen a kivégzések módszeréig. E sok rétű, gazdag kötetből felnőtt segítségével már a legkisebb korosztály is történelmi ismeretekhez juthat (s eközben a szülő sem unatkozik), míg a fő szöveg és a lapszéli jegyzetek a felső tagozatosok és gimnazisták számára jelent nagy segítséget az iskolai tananyaghoz. A tartalmas kiadvány minden olvasónak bátran ajánlható.

Lelőhely: Gyermekkönyvtár - ismeretterjesztő

A vérbükkös tanya

Szerző: Sir Arthur Conan Doyle

Kiadó: Arión

Kiadási év: 2008

Ismertető:

Az Arión Kiadó jeles évforduló alkalmából jelentette meg az izgalmas detektív történeteket egybegyűjtő kötetet, megemlékezve ezzel az éppen százhúsz évvel ezelőtt teremtett, s azóta fogalommá vált nyomozó, Sherlock Holmes alakjára. Jelen kötetben nyolc, a mesterdetektív briliáns logikája által megoldott történet kapott helyet, a címadó mellett A kék karbunkulus, A sárga arc, A holtsápadt katona és a Szökés az internátusból, valamint Az oroszlánsörény esete, Az eltűnt menyasszony és A másik folt című. A detektív történetek iránt rajongók figyelmébe ajánlható kiadvány.

Lelőhely: Felnőttkönyvtár - krimi

Beszélgetések Kafkával

Szerző: Gustav Janouch

Kiadó: Kairosz

Kiadási év: 2008

Ismertető:

Gustav Janouch fiatalon, szárnypróbálgató költőként ismerte meg apja hivatalnoktársát, az akkor már ismert írót, Franz Kafkát. Találkozásuk életre szóló élménnyé lett számára, későbbi kapcsolatuk beszélgetéseiknek köszönhetően valódi mester-tanítvány viszonnyá alakult. "Számomra Franz Kafka nem irodalmi értekezések lehető tárgya, hanem - csendben kikristályosodó magánvallás. Franz Kafka az én számomra sose volt, és sose lesz szórakoztató, szépirodalmi kérdés, hanem hitem, életem halálosan komoly irány- és mértékadója." Kafka Winkelmannjaként Janouch gondosan feljegyezte találkozásaikat, magába itta Kafka szavait. Könyve fiatalkori feljegyzései alapján íródott memoár, melyből az olvasó árnyalt, összetett jellemrajzot kap az íróról, aki prófétaként élt korában. "Az a Franz Kafka - írja másutt -, akihez látogatóba jártam, akit prágai sétáin elkísérhettem, olyan nagy volt, olyan szilárd, hogy életem bármely veszélyes fordulóján ma is úgy kapaszkodhatom szinte emlékárnyába, mint valami tartósra kovácsolt vaskorlátba." Janouch filmszerűen kelti életre a halk szavú, de megfontolt, belül a hivatalnokléttől, az emberi világ zűrzavarától szenvedő, mégis derűs, hitét soha el nem vesztő eredeti alakot, aki szavait kemény megfontoltsággal formálja. Apja úgy kezeli, mint egy tüdőbeteg kisfiút, ám aki titokban utcagyerekekkel verekszik, mivel rajong az ifjúságért és a szabadságért, és az anarchistákkal tart kapcsolatot. A jegyzetekkel ellátott mű, melynek bevezetőjében a szerző nemcsak Kafkával való megismerkedésének körülményeit, de műve kéziratának, megjelentetésének kalandos históriáját is elmeséli.

Lelőhely: Felnőttkönyvtár - szépirodalom

Muzi

a múzeumkerti fiúk

Szerző: Pásztor Árpád

Kiadó: Móra

Kiadási év: 2008

Ismertető:

Címében és hangulatában is Molnár Ferenc klasszikusát, A Pál utcai fiúkat idézi a mű - nem véletlenül. A szerzője, Pásztor Árpád ugyanis kortársa, barátja volt Molnárnak, sőt a legendák szerint viharos gyerekkora ihlette az ifjúsági regényt. Kis túlzással élve vehetjük úgy tehát, hogy a jelen művet az egyik Pál utcai srác jegyzi. Ennek megfelelően a történet a 19. század végi Pesten játszódik, a nyolcadik kerület zegzugos utcáin, de legfőképp a Múzeumkert vadromantikus parkjában. Itt találkoznak egymással minden nap, tanítás után a helyi vagányok, hogy hogy összecsapjanak egymással a "Muzi" feletti kincset érő uralomért. A regény főszereplője, Piki a hős "indiánok" tagja, akik törzsi gyűléseiket a régi római szarkofágban tartják, legfőbb témájuk pedig a stratégia kieszelése az ádáz mezitlábas utcakölykök csapata ellen...

Lelőhely: Gyermekkönyvtár - ifjúsági regény

Rodosz

Szerző: Győrffy Éva

Kiadó: Dekameron

Kiadási év: 2008

Ismertető:

A Héliosz isten szigetének is nevezett, három kontinens találkozásánál fekvő Rodosz földrajzi helyzetéből adódóan számtalan birodalom területéhez tartozott történelme során, melyek együttesen formálták a sziget különleges arculatát. A jelen kiadvány egy színvonalasan elkészített, magyar nyelvű úti kalauz, mely praktikus segítséget nyújt a területre vágyók számára. A kötet két részre osztható: a bevezetőt követően tájékozódhatunk az utazás leginkább ajánlott időszakairól, majd az általános történelmi, politikai, gazdasági, kulturális tudnivalókról, végül pedig a gyakorlati tudnivalókat ismertetését találjuk. A második részben részletes leírást olvashatunk a sziget a keleti, illetve nyugati parton fekvő településeiről, földrajzi egységeiről.

Lelőhely: Felnőttkönyvtár - szakirodalom, földszint

Azúrkék égbolt

Szerző: Nora Roberts

Kiadó: Gabo

Kiadási év: 2008

Ismertető:

Jack Mercynek igencsak kalandos élete volt, legalábbis ami a magánéletét illeti - ezt bizonyítja az is, három (egymást szinte egyáltalán nem ismerő) lánya három anyától született, és az Egyesült Államok legkülönbözőbb szegleteiben él. A nővéreket egy tragikus esemény hozza össze életükben először: apjuk halála, no és természetesen a közel húszmillió dollárra rúgó örökség. Arra azonban nem számítottak, hogy Jack feltételhez köti azt, hogy a vagyonhoz jussanak - a testvéreknek egy teljes évet kell eltölteniük egy fedél alatt a Mercy-farmon. A dolog egyiküknek sem tetszik igazán; Tess menő forgatókönyvíró, aki egyébként ki sem teszi a lábát a belvárosból, Lily épp válófélben van eszelős férjétől, Willa pedig, aki a farmon él, nem akarja két ismeretlen nővel megosztani az otthonát. A sors akaratából azonban kénytelenek elfogadni a helyzetet, sőt talán meg is szeretni egymást...

Lelőhely: Felnőttkönyvtár - romantikus irodalom

Vármegyék könyve

millenniumi körkép Magyarországról 1. r.

Szerző: Bencsik Gábor

Kiadó:Mercurius

Kiadási év: 2008

Ismertető:

A millenniumi Magyarország 64 vármegyéjét gyűjti két reprezentatív kötetbe Bencsik Gábor. Az első könyvbe 31 megye került ábécé rend szerint Abaújtól Krassó-Szörényig, plusz elsőként a főváros, Budapest és Hajdú megye részeként a Hortobágy bemutatásával. Az erős színekkel retusált fotók nagyszerűen teremtik meg a 19-20. század fordulójának hangulatát, a tömör ismertető szövegek pedig kitérnek minden lényeges tudnivalóra. Így a korabeli térképpel illusztrált, adott megye története, gazdasági élete és fontosabb települései alcímekre felfűzve sorakoznak, s ezáltal képet kapunk a táj földrajzi és társadalmi sajátosságairól. De ne gondoljunk száraz, tudományos ismertetésre, hiszen a szerző inkább az olvasmányosságra törekedett. A bevezető fejezet Nagy Magyarország áttekintő térképével és adatokkal támogatva összefoglalást nyújt az ország geográfiai helyzetéről, népességéről, etnikai összetételéről, közigazgatásának történetéről, településeinek típusairól, gazdaságáról és közművelődéséről.

Lelőhely: Felnőttkönyvtár - kézikönyvek

A rabbi vasárnap otthon maradt

Szerző: Harry Kemelman

Kiadó:Konkrét Kv.

Kiadási év: 2008

Ismertető:

David Small rabbi hat évvel ezelőtt költözött Barnard's Crossing városába, de mára már nem is bánná, ha mielőbb távozhatna onnan. Nem is csoda, hogy a rabbi elvágyódik hitközségéből, hiszen vége-hossza nincs a hívek közt folyó intrikáknak, a pozíciókért folytatott küzdelmeknek. Jelenleg épp Meyer Paff az, aki buzgón szervezkedik a rabbi háta mögött, s nem is kicsi a küzdelem tétje. Az eszes Paff kitalálja, hogy új zsinagógát kellene építeni, egy szebb, vonzóbb városrészen, esetleg egy tengerparti telken, ahová a fizetőképesebb hitközségi tagok szívesebben jönnének. A jó befektetéshez azonban minimum két dologra van szüksége: a megálmodott telekre és új tanácstagokra, akik támogatni fogják őt elképzelése megvalósításában. Ha sikerül Paff terve, Small rabbinak mennie kell. Ám váratlan fordulat áll be, ugyanis a Hillson-házban, vagyis azon a telken, amit Paff kiszemelt az új zsinagógaépítéshez, holtan találják Carter Moose-t, akiről utóbb kiderül, kapcsolatban állt a napokban elhunyt Wilcoxszal, a bostoni kábítószer-kereskedővel. Nos, legalább addig míg Moose halálának okát ki nem derítik, Small rabbi biztosan marad a helyén...

Lelőhely: Felnőttkönyvtár - krimi

A sötétség angyala

Szerző: Caleb Carr

Kiadó:Agave Kv.

Kiadási év: 2008

Ismertető:

Ahogy a szerző első regénye (A halál angyala), úgy ez a mű is a századfordulós Manhattan nagyvárosi forgatagában játszódik, sőt a szerző korábbi főhősei közül is visszatérnek páran a pástra. A régi csapat egy borzalmas bűnügy kapcsán verődik ismét össze: valaki elrabolja a spanyol nagykövet egy éves kisleányát, ráadásul egy igen kényes politikai helyzetben, hisz a két ország épp a háború küszöbén áll. A gyanúsított egy ördögien intelligens nő, akit már több baba elrablásával és meggyilkolásával vádolnak, ám bizonyíték híján egyelőre szabadlábon van. A nyomozást John Schuyler Moore és Stevie Taggert kezdi meg, de hamarosan kénytelek ismételten felkérni a zseniális magyar származású pszichológus, Laszlo Kreizlert, hogy segítsen a szálak felgöngyölítésében...

Lelőhely: Felnőttkönyvtár - krimi

Gitársuli

játssz úgy, ahogy a nagyok

Szerző: Charlotte Greig

Kiadó:Pannon Literatúra

Kiadási év: 2008

Ismertető:

A nagyalakú, albumszerű kiadványban közreadott harminckilenc gitárlecke alapján az alapoktól - a hangjegyek és az akkordok megismerésétől - tanulhatnak gitározni a vállalkozó kedvű olvasók. A színes képekkel gazdagon illusztrált, jól tagolt leckék lépésről-lépésre tárják fel a gitározás rejtelmeit, alapfogásait. A kitartás, az érdeklődés fenntartása érdekében a gyakorlatok többnyire népszerű rockeposzok részleteit szólaltatják meg, és a színes kis tanácsadó ablakokban híres gitárosok számolnak be tapasztalataikról, élményeikről. A kötet második részében akkordtáblázatok találhatók.

Lelőhely: Felnőttkönyvtár - 1 hetes kölcsönzésű

Veszprém és a Bakony

Szerző: Méhes László, Gy. Lovassy Klára

Kiadó:Well-PRess

Kiadási év: 2008

Ismertető:

Mindazok számára, akik érdeklődnek a Dunántúl és a Bakony iránt, nagyszerű segítséget jelenthet egy utazás megtervezéséhez a kötet, amelynek középpontjában Veszprém, a "királynék városa" áll. A Bakony erdőségei, a közeli Balaton vidéke pihenésre és kirándulásra, túrázásra egyaránt kiváló lehetőségeket biztosítanak. Persze Veszprém és a környező városok is bőven tartogatnak látnivalókat, amelyekről színes fotók kíséretében, részletesen értesülhetünk a könyvből. A számtalan érdekességből mindenképp megemlítendő az éppen az idén ötven esztendeje megalapított veszprémi állatkert, az 1938-ban átadott völgyhíd, a Margit-romok, illetve környező települések nevezetességei, mint például a herendi Porcelanium, Csesznek vára, az ajkai Kristálymúzeum, vagy a zirci apátság. A programajánlókkal, úti tanácsokkal, térképrészletekkel kiegészített kötet névmutatóval zárul.

Lelőhely: Felnőttkönyvtár - szakirodalom, földszint

A családsegítés elmélete és gyakorlata

szöveggyűjtemény

Szerkesztette: Feuer Mária

Kiadó:Akadémia K.

Kiadási év: 2008

Ismertető:

A családsegítés átfogó területén számos szakember - mediátor, szociológus, pszichológus, gyógypedagógus, szociális munkás - végzi nap mint nap a munkáját. Elsősorban őket, illetve a szakirányú felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatókat célozza a kötet, amely az ez irányú tevékenységeket kísérli meg rendszerezni, magyarázni. Az első részben az elméleti megközelítéseket tanulmányozhatjuk, köztük olyan témákkal, mint a családterápia fejlődése, fajtái, munkaformái, kommunikációs elmélete, a családokkal végzett szociális munka, a konzultáció és terápia teoretikus alapjai, az interakció és kommunikáció, illetve a válás, újraházasodás, örökbefogadás kérdésköre. A kiadvány második felében olvashatunk a praktikus tudnivalókról: itt esik szó a krízisintervencióról és konfliktuskezelésről, a bántalmazásos esetekről, a speciális problémákról, valamint a szupervízióval és etikával kapcsolatos dilemmákról. A szakkönyvet szómagyarázat és mutató zárja.

Lelőhely: Felnőttkönyvtár - 1 hetes kölcsönzésű

A lángoló hegy

Szerző: Tea Stilton

Kiadó:Alexandra

Kiadási év: 2008

Ismertető:

Aki ismeri Tea Angyalainak társaságát, az már tudja, hogy egy újabb híradás az egérlányok akcióiról csakis izgalmas és mulatságos sztori lehet. De az sem fog csalódni, aki először találkozik Tea Stilton tanítványaival, hiszen Nicky, Colette, Violet, Paulina és Pamela csöppet sem unalmas figurák, s ha nekik kell valami rejtélyt megoldaniuk, biztosan érdemes követni őket. Ezúttal Ausztráliába vezet útjuk Nicky szüleinek farmjára, ahol Naya telefonos beszámolója szerint nagyon furcsa dolgok történnek. A tanyán befészkelte magát egy csúnya kór, a birkák megbetegedtek, csomókba hullik a szőrük, s jelenleg nincs ki segíteni tudna, s Nancy szülei is épp most utaztak Európába. Cinnfordban a lányok azonnal döntenek: együtt fogják felkutatni a rejtélyes kórokozót, s ezért még a hatalmas kontinenst is képesek átszelni legyőzve minden útjukba kerülő akadályt, míg végül eljutnak a lángoló hegy lábaihoz...

Lelőhely: Gyermekkönyvtár - ifjúsági regény

[2008.08.13.]

Titokzatos tél a Mumin-völgyben

Szerző: Tove Jansson

Kiadó: Napkút

Kiadási év: 2008

Ismertető:

A muminok között az a szokás dívik a mumin-időszámítás kezdetétől fogva, hogy amint megjelennek az első hideg novemberi napok, hideg szél kezd fütyülni a fák között, s az égbolt lassan szürkébe hajlik, ők alaposan belaknak fenyőbefőttel, befészkelik magukat a puha paplanok és párnák közé, és bizony az orrukat sem dugják ki az ajtón egészen áprilisig. Nincs ez másképp Muminpapáékkal sem - ám ezen a télen történt egy különös dolog: a Hold egy éjjel pont Muminbocs arcába világított, s felkeltette őt, de úgy, hogy nem tudott visszaaludni, így némi tétovázás után nekivágott a fehér táj felfedezésének - elsőként a muminok közül... A mesét bájos fekete-fehér rajzocskák kísérik.

Lelőhely: Gyermekkönyvtár - ifjúsági regény

Scooby-Doo! és a maszkos mágus

Szerző: James Gelsey

Kiadó: M&C Kft.

Kiadási év: 2008

Ismertető:

A Scooby-Doo sorozat új kiadványában a főhős és barátai egy varázspalotában tesznek látogatást, ahol az odagyűlt bűvészekkel együtt részt vesznek egy vacsorán. Az este folyamán azonban egy ismeretlen maszkos mágus eltűntet egy gyémánt nyakláncot. A csapat ennek felderítésére indul.

Lelőhely: Gyermekkönyvtár - ifjúsági regény

Letűnt népek lexikona

az akkádoktól a vikingekig

Szerző: Harald Haarmann

Kiadó: Corvina

Kiadási év: 2008

Ismertető:

A nemzetközi hírű nyelvész hiánypótló könyve lexikonszerűen mutatja be a történelemben valaha jelentős, a mai népekre, kultúrákra befolyást gyakorló letűnt népeket. A küllemében is rendkívül igényes, szemléletes térképekkel kiegészített mű kétszáz tömör, de a mai tudásunkat összegző, bibliográfiai adatokkal kiegészülő szócikkben nyújt tájékoztatást e népek egykori földrajzi elhelyezkedéséről, vándorlásairól, politikai, társadalmi és gazdasági berendezkedéséről, nyelvéről, vallásáról, kultúrájáról. A nagyobb területekhez (kontinensek, régiók) kapcsolódó összefoglaló szócikkek révén az olvasó képet kap az e területi egységeken egykor élt népek rokoni és egyéb kapcsolatairól, valamint olvashat azokról a népekről, népcsoportokról is, amelyekkel külön szócikk nem foglalkozik. A címben jelölt fogalmat részletesebben kifejtő bevezetővel, használati útmutatóval, valamint a szócikkekben említett népek és törzsek mutatójával, továbbá bibliográfiával kiegészített kézikönyv mindenki számára hasznos forrás lehet, aki a történelem iránt alaposabban érdeklődik. A magyar fordítás kiegészült a szaklektor, Komoróczy Géza megjegyzéseivel és bibliográfiai utalásaival, ezek a szövegben szögletes zárójelben olvashatók.

Lelőhely: Felnőttkönyvtár - kézikönyv

Meleg kilincs

versek, 1976-2003

Szerző: Háy János

Kiadó: Palatinus

Kiadási év: 2008

Ismertető:

Háy János közel három évtizedes eddigi lírai életművének termését gyűjti egybe a megjelent kötetek rendjében a szép kialakítású, igényes tipográfiával készült kiadvány. Háy János költészete mind formai, mind tematikai és érzelmi síkon gazdag: a prózakölteményt ugyanolyan bravúros és eredeti módon alkalmazza, mint a klasszikus lírai formákat. A mindennapi élet apró mozzanataira, tárgyi valóságára koncentrál, de az olykor magas hőfokon izzó, monológszerű magánbeszéd, az élőszó spontaneitása erőteljes érzelmi érintettséget sugall.

Lelőhely: Felnőttkönyvtár - szépirodalom

Lufi és a boszorkányfarsang

Szerző: Balázs Ágnes

Kiadó: Móra

Kiadási év: 2008

Ismertető:

Annyi minden meg tud változni egy nyár alatt! Lufinak például ikertestvérei születtek, plusz majd' fél fejnyit nőtt, jelentősen lehagyva Szamóca cimboráját is, aki pedig egy évvel idősebb, ráadásul fiú. Az első tanítási napon kiderül, hogy új osztálytársa is lesz Lufinak, Gombos Zsuzsi, aki korábban Esztergomban lakott. Az új lányt azonban a többiek rögtön csúfolni kezdik kövérsége miatt, így elhatározzák, hogy közösen fognak lejárni futni a közeli parkba. Rögtön az első kocogás alkalmával a lányok megismerkednek egy öregasszonnyal, aki gyanúsan emlékeztet egy boszorkányra, sőt minden valószínűség szerint az. És a bajok innentől kezdve csak fokozódnak...

Lelőhely: Gyermekkönyvtár - ifjúsági regény

Café X

Szerző: Karafiáth Orsolya

Kiadó: Ulpius-ház

Kiadási év: 2008

Ismertető:

A kötet címadó verse filmszerűen mutatja be az otthontalanok, rejtőzködők, megtűrtek, nyomtalanul eltűnők mindenütt létező menedékeit. A táncok, dalok hangulatára, ritmusára felfűzött képek, a költő közvetlensége, őszintesége jellemzi a szövegeket, melyekben minden tér, minden tárgy, fény és árnyék emlékezik és emlékeztet a visszavonhatatlan választásokra, vonzásokra és taszításokra. Férfiak jelennek meg, akiket jobb távolról szeretni, akiket közelről kell szeretni, akiket el kell viselni, akikkel együtt kell álmodozni és kalandozni. 'Egy nő lennék csak, százhetven magas,/ kinek kedvenc söre a Heineken./ Ki hirtelen fogyott vagy tíz kilót,/ s még három év kell, hogy harminc legyen.' próbálja a költő meghatározni önmagát, céljait, helyzetét. Utazások élményeit olvassuk, melyek végén sokszor boldogtalan, csalódást okozó a vágyott megérkezés. Eljutunk Kelet-Berlinbe, Rómába, Taorminába, kempingbe, napraforgóföldre, pályaudvarokra, télből libbenünk tavaszba, a költő mesél barátairól, bulikról, szerelmeiről, álmairól, megemlíti a 'Könnyzápor-szobát'. A sokszor ironikus, könnyed versek, az ismerős helyszínek, helyzetek mellett a költő megosztja velünk a hétköznapi gondokat, a társkeresés, a magány, a felejtés borzalmait is. Filó Vera rajzai nagyszerűen kiegészítik a versek hangulatát.

Lelőhely: Felnőttkönyvtár - szépirodalom

Labdarúgás

Szerző: Gerhard Bauer

Kiadó: Cser K.

Kiadási év: 2008

Ismertető:

A sportágakat bemutató könyvsorozat újabb tagja a legnagyobb tömegeket megmozgató játék, a labdarúgás csínját-bínját ismerteti. A német szerző gyakorlati tanácsok mellett színes fotók, ábrák, rajzok segítségével bemutatja a futball történetét, szabályait, élettani hatásait, a műveléséhez szükséges felszerelést, ruházatot, sőt még edzésterveket, ötleteket is ad az edzés hatékonyságának növelésére. A könyv végén a legfontosabb világversenyek győzteseinek listája olvasható, valamint kislexikon segít eligazodni a foci világának műszavai között. Gerhard Bauer néhány oldalt szentelt a világ legismertebb edzőinek és játékosainak is, akiknek a fele - nem kis nemzeti részrehajlással - német nemzetiségű.

Lelőhely: Felnőttkönyvtár - szakirodalom

A betörő, aki eladta Ted Williamst

Szerző: Lawrence Block

Kiadó: Agave Kv.

Kiadási év: 2008

Ismertető:

Lawrence Block minden krimijében visszatérő főhőse, a műkincsrablóból magánnyomozóvá lett Bernie Rhodenbarr ismét színre lép - és ezúttal (ahogy eddig is rendszeresen) olyan kísértés éri, ami miatt kénytelen engedményeket tenni magának az önként vállalt erkölcsi szabályokat illetően. Az a helyzet áll elő ugyanis, hogy ama ingatlannak a tulajdonosa, amelyet bérel, váratlan szeszélyből hirtelen tízszeresére növeli a bérleti díjat. Nincs mese, ha Bernie ott akar maradni, fizetni kell, a pénzszerzés általa ismert legkönnyebb módja pedig a rablás. Választása egy luxuslakásra esik, amelynek mit sem sejtő tulajdonosai Európában üdülnek. Csakhogy a szépen megtervezett akciót keresztbehúzza egy tolvajlási ügy, amellyel megvádolják Berniet - kivételesen ártatlanul...

Lelőhely: Felnőttkönyvtár - krimi

Ki segít, ha nagy a köd?

Thomas a gőzmozdony

Szerző: Rev. W. Awdry

Kiadó: Egmont-Hungary

Kiadási év: 2008

Ismertető:

A Rev. W. Awdry által írt, közkedvelt angol mesesorozat alapján készített lapozó a legkisebb korosztály számára ajánlható. A sorozat jelen részében a Kövér Ellenőr helyettesíteni akarja a ködfigyelő embert egy ködszirénával, nem számolva azzal, hogy egyszer minden gépezetbe hiba csúszik. A történet szövegét a televíziós változat jeleneteinek fényképei kísérik.

Lelőhely: Gyermekkönyvtár - mese

Köszönet az életért

egy túlélő visszaemlékezései

Szerző: Judit Magyar Isaacson

Kiadó: Novella

Kiadási év: 2008

Ismertető:

Az Amerikában élő Judith Magyar Isaacson (leánykori nevén Magyar Judit) a második világháborúban átélt családi és személyes történetét örökíti meg regényével. A Holokauszt-túlélő szerző Kaposváron látta meg a napvilágot, majd később, kamaszként innen került családjával együtt előbb az auschwitzi, majd a lichtenaui koncentrációs táborba. A vészkorszakot követően egy amerikai katona kérte meg a kezét, így jutott ki az Egyesült Államokba, ahol matematikusként futott be szép karriert. Sok évvel később, már idősödő egyetemi előadóként kutatásba kezdett, egyrészt, hogy hitelesen dokumentálja élete egyes színhelyeinek eseményeit, másrészt, hogy megtalálja a még életben levő barátokat, társakat. Judith Magyr Isaacson visszaemlékezéseit és kutatásainak eredményeit olvashatjuk a jelen kiadványban, melynek különlegessége, hogy az átélt borzalmak ellenére a szerző megőrizte az egykori fiatal lány közvetlenségét, humorát.

Lelőhely: Felnőttkönyvtár - szépirodalom

Búcsú az óvodától

Szerző: összeáll: Szűcsné Tóth Tünde

Kiadó: TKK

Kiadási év: 2008

Ismertető:

A már iskolába készülő óvódások fognak örülni a szép kis kötetnek, melyben tizenhárom versike és két mese olvasható olyan szerzők tollából, mint Mentovics Éva, Tali Gitta, K. László Szilvia, Donászy Margit, Gazdag Erzsi vagy József Attila.

Lelőhely: Gyermekkönyvtár - mese

Tűnjön a félelem, itt a védelem!

Szerző: Molly Wigand

Kiadó: Agapé

Kiadási év: 2008

Ismertető:

Az Útmutató Janó Manó című sorozat kiadványa a kisgyermekkorra jellemző félelmek kezeléséhez nyújt segítséget gyermekek, szülők és oktatók számára. A könyv segít abban, hogy a gyermekek képesek legyenek félelmeik feloldására, mely csak akkor történhet meg, ha tudatosítják magukban, hogy félelmeik természetes, mindenki által megtapasztalt érzések. A szülő és az oktató számára is hasznos a kiadvány, hiszen ötletet meríthetnek belőle, hogy miként lehet feloldani egy gyermek félelmeit. Az olvasási gyakorlathoz is jól használható szöveget R. W. Alley bájos illusztrációi kísérik.

Lelőhely: Gyermekkönyvtár - ismeretterjesztő

[2008.08.08.]

Lufi és Szamóca

Szerző: Balázs Ágnes

Kiadó: Móra

Kiadási év: 2008

Ismertető:

Lufi, a beceneve ellenére sovány kislány otthon unatkozik a vakáció alatt. Így nem csoda, hogy akarva-akaratlanul mindig valami zűrbe keveredik. Leginkább a szomszéd Kertész nénit bosszantja viselkedésével, akit előszeretettel ijesztget, vagy akinek virágoskertjét ártatlan élvezettel alakítja át homokvárrá. Tornádó kutya beszerzése több előnnyel jár: először is, bosszantja Kertész nénit. Másodszor pedig a kutyus az, akinek révén Lufi megismeri Szamócát, egy komoly kisfiút, aki éppúgy utálja a becenevét, mint ő...

Lelőhely: Gyermekkönyvtár - ifjúsági regény

Tündérek nyomában

fedezd fel a virágtündérek varázslatos világát!

Szerző: Cicely Mary Barker

Kiadó: Egmont-Hungary

Kiadási év: 2008

Ismertető:

A szerző - aki nem mellesleg Nagy-Britannia egyik legnevesebb és legtapasztaltabb tündérkutatója - arra a következtetésre jutott, hogy ezek az apró, hegyes fülű, pillangószárnyú, hálópendelyes vagy épp színes cicanadrágos lényecskék ötféle helyen lelhetők fel a legnagyobb valószínűséggel. Ezek közös jellemzője, hogy biztonságos távolságban van az emberlakta vidékektől, a természet lágy ölén. A legkisebb korosztályt (és a gyermekien romantikus lelkű nagyobbakat) megszólító kiadványában ezeket - a fák lombkoronáját, az aljnövényzetet, a kert mélyét, az erdei ösvényeket és a mocsarat - mutatja be egy-egy szemkápráztatóan színes oldalon, amelyből, ha felnyitjuk, kiemelkedik az adott táj meglepően méretes és összetett térbeli papírmása, amely az ott tenyésző flóra és fauna mellett megbúvó tündérkéket is ábrázolja.

Lelőhely: Gyermekkönyvtár - kézikönyv

Tűzijáték a rókának

Szerző: Sven Nordqvist

Kiadó: General Press

Kiadási év: 2008

Ismertető:

Az öreg Pettson és kandúrja, Findusz egy kis kertes házban lakik, amelynek nyugalmát csak ritkán zavarja meg látogató. Egy nap azonban a szomszéd Gustavsson látogat el hozzájuk, és figyelmezteti őket: zárják be a tyúkokat, mert róka jár a környéken. Pettson és Findusz azonban olyan tervet eszelnek ki, amely reményük szerint örökre elijeszti majd a tyúkhúsra éhező vadállatot: áltyúkot készítenek, tűzijátékot rendeznek, szellemként riogatják a betolakodót. A csapda beválik, csak éppen nem a rókát, hanem Gustavssont, a szomszédot és kutyáját készteti futásra.

Lelőhely: Gyermekkönyvtár - mese

Peking

Szerző: Tom LeBas

Kiadó: Kossuth

Kiadási év: 2008

Ismertető:

A Nyitott szemmel című sorozat kiadványa a gyakorlati útmutatáson túl, átfogó áttekintést nyújt Peking városáról az oda látogató számára. Az ismertető egy történelmi összefoglalóval indul, mely az ókortól egészen napjainkig nyomon követi a város eseményeit. Az ezt követő fejezet izgalmas betekintést nyújt Peking lakóinak életébe, vallásába, kultúrájába. A második részben a város látványosságainak részletes bemutatója következik, majd a szállás és a programok ajánlatát találjuk zárásként. A kötet különlegességei közé tartoznak a Mao-kultuszról, a 2008-as olimpiáról és a huszonegyedik századi városképről íródott cikkek.

Lelőhely: Felnőttkönyvtár - kézikönyv

Semmi művészet

Szerző: Esterházy Péter

Kiadó: Magvető

Kiadási év: 2008

Ismertető:

Esterházy Péter újabb regénye ugyanazt a szálat viszi tovább, amelyet A szív segédigéiben szőtt. Ezúttal is édesanyja emléke, alakja áll az elbeszélés középpontjában. Valójában az egész mű egy nagyszabású definíciós kísérlet, az anyáról való beszéd nyomán az anyanyelv megteremtésére, a fiú-anya viszonylatban pedig az írói személyiség válik láthatóvá. Ám a humoros, fanyar, ironikus történetfoszlányokból, a szövegbe ékelődő epizódokból egy egész családtörténet is kirajzolódik. A regény központi motívuma ezúttal is a futball, mely az író számára korábban is a magántörténelem-írás eszköze volt, most pedig - a fülszöveg szavaival - világszemléletté nő.

Lelőhely: Felnőttkönyvtár - szépirodalom

Refluxbetegség - gyomorsav okozta bántalmak

Szerző: Rosztóczy András, Wittmann Tibor

Kiadó: SpringMed

Kiadási év: 2008

Ismertető:

A Spring Med Kiadó betegtájékoztató könyveinek célja, hogy betöltse azt az űrt, mely a magyar lakosság egészségügyi tájékozottságára leginkább jellemző. A jelen kiadvány, melyet a Magyar Gasztroenterológiai Társasággal együttműködve hozott létre a kiadó egy rendkívül gyakori, ám szintén kevéssé ismert betegséget,a gyomorsav okozta refluxbetegség jellemzőit ismerteti. A refluxbetegség a tápcsatorna felső részének működési zavara, mely során a gyomor, de akár a nyombél tartalma is visszakerülhet a nyelőcsőbe, súlyos kárt okozva ezzel a nyelőcső nyálkahártyáján. A közérthető stílusban írt, ábrákkal illusztrált könyv többek között bemutatja a tápcsatorna részeit, működését, a betegség okozta elváltozásokat, a betegség tüneteit, felismerési módját, kezelési lehetőségeit, szövődményeit, továbbá tizenöt gyakran feltett kérdésre is választ ad. Az ismertető az orvosi szavak szótárával, ajánlott irodalommal, valamint hasznos információk listájával zárul.

Lelőhely: Felnőttkönyvtár - szakirodalom, földszint

Gyöngyházfényű ékszerek

Szerző: Petra Pietsch

Kiadó: Cser K.

Kiadási év: 2008

Ismertető:

A gyöngyszín az egyik legelegánsabbnak számít a divatékszerek világában. Nem kell azonban egy vagyont költenünk akkor, ha effajta ékkel szeretnénk szépíteni magunkat, sőt még vásárolnunk sem kell - szebbnél szebb bizsukat állíthatunk elő otthon is. Ennek mikéntjéről ír a szerző, számos tippet adva ahhoz, hogy hogyan lássunk neki önállóan az ékszerkészítéshez. Tanácsai alapján - egyebek mellett - előállíthatunk drótmedált, filigrán ékszert, csillogó szíves láncot, romantikus ékeket vagy épp négyzetmintás darabokat is. A munkát színes fotók segítik.

Lelőhely: Gyermekkönyvtár - 1 hétre kölcsönözhető

A hullámok gyermekei 2. : Kagylómágusok

Szerző: Kai Meyer

Kiadó: Alexandra

Kiadási év: 2008

Ismertető:

Messze bent a Karib-tenger területén, túl a szivárványos korallzátonyokon és a pálmafás lakatlan szigeteken, van egy hátborzongató képződmény, az őrlőáram, amelyet egy titkos település, Aelenium, az úszó város hivatott őrizni. Amikor az itteniek kudarcot vallanak, a pokoli jelenség elkezdi elnyelni a tengert. Akik segíthetnek az emberiségen, azok a kiválasztott, különleges képességekkel bíró sillék, nevezetesen két tehetséges kamasz, Munk és Jolly, akiket az aeleniumi korallpalotákban képeznek ki az őrlőáram megfékezésére. Csakhogy Jollynak menet közben elmegy a kedve az egésztől: visszavágyik a kalózok közé, ahonnan jött. A lány számtalan veszélyt vállalva hamarosan meg is szökik, ám útközben kénytelen szembesülni a megdöbbentő ténnyel, hogy Munk a halálos ellensége. Megkezdődik közöttük a harc a kagylók mágiájáért...

Lelőhely: Gyermekkönyvtár - ifjúsági regény

Hű, ez nagyon ciki!

Szerző: Thomas Brezina

Kiadó: Deák

Kiadási év: 2008

Ismertető:

A kamasz kisleányok számára kevesebb fontosabb dolog van, mint a barátnőikkel való kapcsolat - így van ez Vanessa, Bix és Krissi esetében is. Vagy mégsem? Mert mintha az utóbbi időben valami nem stimmelne Krissivel. És valóban, a lánynak van egy gyötrelmes titka, amelyet szégyell megosztani a többiekkel. Krissi ugyanis szerelemre lobbant az osztály új matektanára, Teknős János iránt. Gondjával a barátnők helyett inkább Alexához, a varázsvarangyhoz fordul, aki ad is neki egy kis "segítséget" ami által sokkal jobb lehet matekból. A trükk nem egészen úgy sül el, ahogy Krissi várja, s a lány teljesen összeroppan kétségbeesésében, olyannyira, hogy a suli pszichológusához, Grille doktornőhöz kell fordulnia, aki nem más mint Teknős János menyasszonya...

Lelőhely: Gyermekkönyvtár - ifjúsági regény

Gyümölcsfélék és a szőlő kiskerti védelme

[segítség, megtámadtak!]

Szerző: Tóth Miklós

Kiadó: Mezőgazda

Kiadási év: 2008

Ismertető:

Kiskertjüket önállóan gondozó hobbigazdálkodóknak ajánlja művét a szerző, aki a kártevők elleni hatékony és szakszerű védelemről ír részletekbe menően. A növényvédelemmel kapcsolatos általános ismeretek (diagnosztika, permetezéstechnika, szerek stb.) áttekintése után egyenként tanulmányozhatjuk a különféle gyümölcsfajták (alma, körte, birs, kajszi, szilva, mandula stb.) tipikus betegségeit, kártevőit, és természetesen a mindezek ellen való védekezés ajánlott módszereit. A színes fotókkal illusztrált szakkönyv végén összefoglaló táblázatok és irodalomjegyzék kapott helyet.

Lelőhely: Felnőttkönyvtár - szakirodalom, földszint

[2008.07.25.]

A túlélők keresése

Szerző: Timothy Zahn

Kiadó: Szukits

Kiadási év: 2008

Ismertető:

Egyszer régen, amikor még virágzott a Régi Köztársaság, s híre hamva sem volt a pusztító erejű klónháborúnak, épült egy hatalmas, impozáns űrhajó, a Kirajzás, amelynek azután rejtélyes körülmények között nyoma veszett. Az Ismeretlen Szektorok egyikében élő nép, a chissek azonban megtalálják a legendás űrjármű roncsait, és értesítik a két Jedi lovagot, Luke Skywalkert és Marát, hogy jöjjenek el és vizsgálják át a maradványokat. Hamarosan fel is szállnak az értük jövő chiss hajóra, ahol meglepetésükre további, hasonló okból meghívott vendéggel találkoznak: a Kéz Birodalmát képviselő Chak Fel századossal, akit négy klón-rohamosztagos kísér, az Új Köztársaságból érkező Jinzler nagykövettel, valamint egy geroon nevű faj pár tagjával. Az út még alig veszi kezdetét, amikor egy mindenre elszánt szabotőr megpróbálja megakadályozni, hogy elérjék a Kirajzást...

Lelőhely: Felnőttkönyvtár - fantasztikus könyvek

Mú mama hintája

Szerző: Jujja Wieslander

Kiadó: General Press

Kiadási év: 2008

Ismertető:

A Mú mama hintája a legkisebb korosztálynak ajánlható mesekönyv. Főhőse Mú mama, a rakoncátlan tehén, aki nagyon szeret nem éppen tehenekhez illő dolgokkal foglalkozni. A nagy alakú, kötött könyvet Sven Nordqvist bájos illusztrációi díszítik.

Lelőhely: Gyermekkönyvtár - mese

Kaland a Himaláján!

Szerző: Geronimo Stilton

Kiadó: Alexandra

Kiadási év: 2008

Ismertető:

Geronimo egy igazi úriegér, s ezt Volt professzor is tudja, aki épp a titokzatos jeti felkutatására indult, és valami nagy bajba keveredett. Amikor a professzor kétségbeesett telefonhívásának, illetve kérésének Geronimo eleget akar tenni, társai, Tea és Trappola félnótásnak nézik, ugyanis egyikőjük sem hisz a jetikben. Márpedig Volt professzor azt állítja, hogy ő találkozott közülük eggyel! A nemes lelkű egér azonban nem számol azzal, hogy ha valóban segíteni akar barátján, akkor meg kell küzdenie a jeges Himalája "kihívásaival", beleértve a dermesztő hideget is...

Lelőhely: Gyermekkönyvtár - ifjúsági regény

Rózsa az áldozatnak

Szerző: Phillip Margolin

Kiadó: General Press

Kiadási év: 2008

Ismertető:

Hunter's Point New York egyik legcsendesebb, legelegánsabb negyede - legalábbis addig az volt, míg nem kezdtek el a környéken élő finom úriasszonyok egymás után eltünedezni. Hűlt helyükön semmilyen felhasználható nyom nincs, leszámítva egy szál fekete rózsát, amelyhez a tettes egy misztikus üzenetet mellékel. Nem csoda, hogy a nyomozás hamarosan zátonyra fut, s a rendőrség ártatlanul ítél el valakit az ügyben. Pár év múlva azonban Portlandben ugyanilyen módon tűnnek el nők, sőt ezúttal csonkolt holttestek is előkerülnek. A gyanú hamarosan egy gazdag vállalkozóra terelődik, s az üggyel ezúttal egy rátermett ügyvédnő, Betsy Tannenbaum foglalkozik. Csakhogy egy nap eltűnik Betsy kislánya...

Lelőhely: Felnőttkönyvtár - krimi

Kényszerjátszma

Szerző: Dean R. Koontz

Kiadó: Animus

Kiadási év: 2008

Ismertető:

A bárpultosként dolgozó Billy Wiles élete - leszámítva egy-két apróbb botlást, bajt - a maga nyugodt, rutinszerű módján folyik. Ám egy átlagosnak induló este mindent megváltoztat: Billy ugyanis egy morbid üzenetet talál a kocsijára tűzve, amelyben egy ismeretlen arra szólítja fel őt, hogy nevezzen egy személyt, akit ő másnap majd jobblétre szenderít. A férfi először rossz stílusú tréfának gondolja a dolgot, aztán mégis feljelentést tesz a rendőrségen, amit nagyon helyesen is tesz, hiszen másnapra kiderül, hogy korántsem viccelt a merénylő. Billy pánikba esik a felelősség terhe alatt, különösen akkor, amikor eszébe jut, hogy esetleg eszméletlenül fekvő szerelme, Barbara is célpont lehet...

Lelőhely: Felnőttkönyvtár - krimi

Lovagvilág Magyarországon

lovagok, keresztesek, hadmérnökök a középkori Magyarországon

Szerző: Veszprémy László

Kiadó: Argumentum

Kiadási év: 2008

Ismertető:

A neves hadtörténész könyve részben az utóbbi években született, részben az elmúlt tíz-tizenöt évben közreadott tanulmányainak gyűjteménye. Veszprémy László írásai megkerülhetetlenek mindazok számára, akik a 10-15. századi magyar történelem katonapolitikai, haditechnikai kérdéseivel, illetve a katonai kultúra művelődéstörténeti vonatkozásaival foglalkoznak. A könyvészeti szempontból is igényes, fekete-fehér illusztrációkkal gazdagon kiegészített gyűjtemény első részében a szerző a forráshasználat kérdéseit világítja meg, majd a lovagi hadviselés különböző témaköreit fejti ki bámulatra méltó anyagismerettel. Ez a rész, akárcsak az első, több szempontból is újraértékeli Magyarország történelmének első évszázadait, pl. úttörő tanulmányban foglalkozik a magyar csatalovakkal, de olvashatunk a középkori zászlóhasználat kezdeteiről, a számszeríj hazai elterjedéséről, akárcsak a Szent György lovagrend megalapításáról vagy Magyarország részvételéről a keresztes hadjáratokban. A korabeli haditechnikai irodalom recepciója áll a harmadik rész írásainak középpontjában. A korábbi felfogással ellentétben jelentős katonai talentumnak tekinthető Zsigmond környezetében bevezetett haditechnikai újításokat a szerző az általa nyilvánosságra hozott kéziratok tükrében tárgyalja, de külön tanulmányt szentel a reneszánsz tudós, Mariano di Jacopo detti il Taccola A hadi eszközökről szóló munkájának is.

Lelőhely: Felnőttkönyvtár - szakirodalom, emelet

Csak kékre lépj

Szerző: Birtalan Ferenc

Kiadó: Hungarovox

Kiadási év: 2008

Ismertető:

Birtalan Ferenc a mindennapi élet költészetbe emelésének mestere. Lírai alapállása a szemlélődőé, aki környezetét, önmagát a legapróbb részletekig gondosan figyeli, de a dokumentatív naturalizmus határain jócskán túllép. A köznapi beszéd keresetlen szófordulataiból építkező, rendkívüli nyelvi erudícióról árulkodó lírai reflexiói a létezés mélyebb összefüggéseit világítják meg, bennük ott lüktet az élet és ott sötétlik a halál, főként ez utóbbi, mely folyton az indulásra hívó távolságot tudatosítja. Az idő központi motívuma az egész kötetnek, melyet az írás, a "tinta kékje" képes csak megragadni, megváltani. Az idővel, az egyéni lét esetlegességével való heroikus küzdelem fejeződik ki a Húsvét című vers egyszerre nemes pátosszal és tragikummal áthatott, ihletett soraiban: "Kereszt, üres sír./ Mihez kezdjek?/ Magam elherdáltam,/ s nem ahogy a szentek./ Hazudtam magamra szárnyat,/ de kifogyott a remény,/ csorba az alázat,/ pedig kell a hit,/ tavaszhoz, nyárhoz,/ rettentő erő a/ feltámadáshoz."

Lelőhely: Felnőttkönyvtár - szépirodalom

Az ősi Kína

Szerző: Walter Flemmer

Kiadó: Tessloff és Babilon

Kiadási év: 2008

Ismertető:

Kína nemcsak a világ legnépesebb, leggyorsabban fejlődő országa jelenleg, hanem az egyik legnagyobb múltra visszatekintő birodalom is, amely több mint hétezer éves múlttal büszkélkedhet. Eme ősi civilizáció régmúltjába kínál betekintést a szerző, elsősorban a téma iránt érdeklődő iskolás korú gyerekek számára. A kínai őstörténet rövid áttekintése után olvashatunk Konfuciuszról, az agyaghadsereg és a Nagy Fal titkairól, Taj hercegnő titokzatos sírjáról, az írás és a buddhizmus kezdeteiről, az egykori fővárosról, Csanganról, a tatárjárásról, a legendás Ming-dinasztiáról, valamint az utolsó uralkodóházról. A színes képekkel kísért kiadvány végén időrendi táblázatot találunk.

Lelőhely: Gyermekkönyvtár - ismeretterjesztő irodalom

Otthonunk, Magyarország

Szerző: Francz Magdolna, Ősz Gábor, Rabi Éva

Kiadó: Tessloff és Babilon

Kiadási év: 2008

Ismertető:

A hosszú évek óta töretlen sikerrel futó ifjúsági ismeretterjesztő sorozat, a Mi micsoda jubileumi számhoz érkezett: a jelen kötet pontosan a századik darabja. Az alkotók az ünnepélyes alkalomhoz illő témát választottak: a műben hazánk, Magyarország kerül bemutatásra dióhéjban. A kötet régiónként ismerteti a hazánk területéhez tartozó vidékeket (Észak- és Közép-Magyarország, Észak- és Dél-Alföld, Dél-, Nyugat- és Közép-Dunántúl), kiemelve azok kulturális, természeti, néprajzi, turisztikai és történelmi nevezetességeit. A színes fotókkal, rajzokkal illusztrált kiadvány végén térképet, valamint név- és tárgymutatót találunk.

Lelőhely: Gyermekkönyvtár - ismeretterjesztő irodalom

Kerti bútorok és díszítőelemek

Szerző: Peter Himmelhuber

Kiadó: Cser K

Kiadási év: 2008

Ismertető:

Ahhoz, hogy kertecskénk igazán komfortos legyen, a szépen, gondosan, szakszerűen ápolt növények mellett bizony szükség van egyéb, a kényelmünket szolgáló kiegészítőkre, kellékekre is. A szerző ezekről a kerti bútorokról, díszítőelemekről ír művében, amelynek első fejezetében a házi előállításukhoz szükséges szakismereti tudnivalókat foglalja össze, majd a felhasználandó anyagokat mutatja be. Ezt követi az alapvető munkafolyamatok (fűrészelés, téglafal-építés, fémmegmunkálás stb.) ismertetése, amelyet tanulmányozásra ajánlott gyakorlati példák követnek. A szöveget színes fényképek kísérik.

Lelőhely: Felnőttkönyvtár - szakirodalom, földszint

Ismertetők a KELLO honlapjáról valók.

webmester:

Az oldal Mozilla Firefox v. 2.0.0.11-re optimalizálva. Ajánlott felbontás: 1024*768