Könyvajánló

Könyvajánló

Könyvajánló 2014

[2013.05.20.]

Fiús anyák kézikönyve

Szerző: V .Kulcsár Ildikó

Kiadó: Sanoma Media

Kiadási év: 2013

Ismertető:

A Nők Lapja neves újságírónője, V. Kulcsár Ildikó hihetetlen empátiával, szeretettel ír és mesél a családi élet ügyes bajos dolgairól. A most megjelent kötet két, a hátoldalával egybekötött munkát tartalmaz, egyfelől a lányos apáknak, nagyapáknak és apósoknak kíván a hétköznapokban gyakorlati tanácsokkal szolgálni, másfelől a fiús anyáknak, nagymamáknak és anyósoknak ad hasznos tanácsokat kézikönyvében. Vélhetően a saját nemét minden anya és apa, nagymama és nagypapa jobban megérti, sokszor abból adódnak a családon belüli ellentétek, nézeteltérések, hogy a másik nem tekintetében nem elég empatikusak, megértőek a családtagok. Ezért döntött úgy a szerző, hogy ezt az "anomáliát" feloldandó pontokba szedi mindazon tudnivalókat, amelyeket saját tapasztalatai alapján összegyűjtött, vagy a riportalanyaival folytatott beszélgetések során kristályosított ki. Számos kacagtató élethelyzet döbbentheti majd rá az olvasót, amolyan "aha" érzéssel, hogy mit is tett rosszul, amikor így vagy úgy döntött bizonyos ügyekben. De ezek a rossz döntések többnyire abból adódnak, hogy az édesanyák, nagymamák valamennyien imádják a család hímnemű tagjait, főként ha fiaikról, unokáikról van szó, míg az apák és nagyapák, akkor érzékenyülnek el, ha lányukat, unokájukat "dajkálhatják". Nem csoda hát, ha a szülői, nagyszülői elfogultság nevelésbeli hibákhoz vezet, ám szeretettel, derűvel az élet dolgaihoz való pozitív hozzáállással - ahogyan ezt a szerző is teszi - minden probléma orvosolható.

Lelőhely: Felnőttkönyvtár - szakirodalom

Az autizmus kézikönyve

Szerző: Fred L. Volkmar, Lisa A. Wiesner

Kiadó: AOSZ

Kiadási év: 2013

Ismertető:

Az autizmus fogyatékos állapotot jelent, amelyre a külvilág teljes elhanyagolása, az érdeklődési kör és a kommunikációs hajlam beszűkülése a jellemző. A könyv a tudomány mai állása szerint ismerteti az autizmus minden olyan kérdését, amelyek a betegeket gondozók - többnyire szülők - számára fontosak lehetnek. Családi kézikönyv ez az érintettek számára, amelyben megtalálják az éppen felmerülő aktuális kérdésekre a megfelelő válaszokat. A szerzők bemutatják, hogy a betegségnek milyen különböző formái (enyhébb, erősebb) lehetségesek, feltárják az okokat: Mi okozza az autizmust?, leírják a diagnózisát, körüljárják a lehetséges fejlesztési módszereket, oktatási beavatkozásokat, majd a fejlődés különböző szakaszainak (kisgyermekkor, iskoláskor, serdülő, felnőttkor és a jövő) elemző értelmezése mellett, arra nézve is tanácsot kap a szülő és a pedagógus, hogy miként kezelje a felmerülő egészségügyi kérdéseket, betegségeket, egyéb problémákat. A viselkedési zavarok gyógyszeres kezelésének módjairól is eligazítanak a szerzők. Szójegyzék és szómagyarázat, valamint a témával kapcsolatos magyar nyelvű honlapok listája, angol nyelvű irodalomjegyzék, és a kötetben való tájékozódást segítő tárgymutató zárja a kézikönyvet, amelynek szerzői tudományos igénnyel, de mindenki számára közérthető formában tárgyalják anyagukat. Minden autista gyermeket nevelő szülőnek, családtagnak, pedagógusnak és mindazoknak ajánlható a kézikönyv, akik az autizmus témakörében szeretnének tájékozódni.

Lelőhely: Felnőttkönyvtár - 1 hetes kölcsönzés

Z generáció

Szerző: Tari Annamária

Kiadó: Tericum

Kiadási év: 2011

Ismertető:

A legenás - ma körülbelül negyven év körül járó - X generáció gyerekei a mai kamaszok - vagyis az ún. Z generáció tagjai. Mint minden nemzedéknek, nekik is megvannak a maguk sajátosságai, és másságai az előttük járókhoz képest: ők valószínűleg az elsők, akiknek az internet már teljesen, evidenciaként átitatja a hétköznapjait és meghatározza életformáját. Őket megérteni, elfogadni, jobban és okosabban szeretni, nevelni segít Tari Annamária elsősorban szülőknek (de nevelőknek, tanároknak is) ajánlható lélektani tanácsadó kötete. Olyan témákról olvashatunk a műben, mint a korcsoport jellemzői, a mai példaképtípusok, a Z generáció látványos koraérettségének okai, az internet és a közösségi oldalak szerepe az életükben, a korral szükségszerűen változó gyereknevelési elvek, a csoport működése és agressziója, az intimitás határai (a szülők számára), a nemzedék szexualitáshoz való viszonya, valamint a Z nemzedék szüleinek és tanárainak speciális feladatai. A rengeteg megszívlelendő jó tanácsot, világos magyarázatokat, szemléletes példákat tartalmazó, jegyzetekkel záruló, minden érdeklődőnek ajánlható, hasznos segítséget nyújtó kötet.

Lelőhely: Felnőttkönyvtár - szakirodalom

Csigalépcső

Szerző: Fellinger Károly

Kiadó: AB-Art

Kiadási év: 2014

Ismertető:

Ismét gyerekeknek szóló verseskötettel jelentkezik Fellinger Károly felvidéki magyar helytörténész és poéta. A költő kitűnő ismerője a gyermeki léleknek nem csoda hát, ha minden lírai darabja eltalál majd a címzettekhez. Költeményei ezúttal is rövidek, könnyen skandálhatóak, tele vannak szellemes, a felnőttek számára is mulattató szóviccel. A gyermekeknek szánt versvilágban helyet kapnak a különféle mesefigurák, állatkarakterek, és a tipikus természeti jelenségek (Január, Majális, Október) is. A könnyen befogadható, egyszerű rímelésű verseket ciklusokba (Lódító; Csámborgó; Jégtörő; Dübörgő; Locsogó) rendezte a szerző. A gyerekeket érdeklő témákról szóló lírai darabok remek humorral adnak hírt a csínytevések világáról, a gyermeki képzelet mindent megeleveníteni képes határtalanságáról. Szinte pattognak a remek rímek a kötet lapjain mosolyra fakasztva felnőtt és gyermek olvasót egyaránt. Mészely Ilka színes, művészi illusztrációi egyenrangúak a versekkel és aláhúzzák azok tartalmát, rímelhetőségét.

Lelőhely: Gyermekkönyvtár - gyermekvers

A Végtelen-fjord prófétái

Szerző: Kim Leine

Kiadó: Scolar

Kiadási év: 2014

Ismertető:

Kim Leine két önéletrajzi ihletésű regény (Kalak, 2007; Valdemar napja, 2008) után történelmi regénnyel jelentkezett, amellyel 2013-ban elnyerte az Északi Tanács rangos Irodalmi Díját. A 18. század végén játszódó történet főhőse, Morten Falck feltűnően hasonló életutat jár be mint a szerző: Norvégiában született és nőtt fel, Dániában tanul, majd Grönlandra utazik. A Jehova Tanúi közösségben felnőtt norvég-dán író két éves levéltári és helyszíni kutatás eredményeként formálta meg részben fiktív alakját, aki fiatalon súlyos döntést hoz: ahelyett, hogy a civilizált Dániában maradna, és menyasszonyával egy nyugodt vidéki falu lelkésze lenne, elhagyja a lányt, és misszionárius lesz Grönland szigetén. A keresztény hitre tért grönlandiak lázonganak, vezetőjük Habakuk, a próféta. Habakuk feleségének látomásait követve a Végtelen-fjordba költöznek, ahol virágzó telepet hoznak létre. Falck azt az utasítást kapja feljebbvalóitól, hogy térítse jobb belátásra az eretnekeket, ha kell, erőszakkal. Eközben felbukkan egy rejtélyes asszony, aki a szomszéd telep baljós titkokkal övezett misszionáriusától érkezett, s a helyiek ösztönösen gyűlölni kezdik. Az ambiciózus fiatalember dán és grönlandi asszonyok, vezetők, barátok, kötelességek között őrlődik, s emellett megpróbál önmaga és az egyház mércéinek is megfelelni. Lehetetlen vállalása elkerülhetetlenül tragédiákba torkollik. A felkavaróan szuggesztív, hiteles regény eposzi hévvel ábrázolja az elnyomást és lázadást.

Lelőhely: Felnőttkönyvtár - szépirodalom

Csillagpor

Szerző: Priscille Sibley

Kiadó: Pioneer Books

Kiadási év: 2014

Ismertető:

A líraian szép, megindító történetnek az ad különös aktualitást, hogy nemrégiben (2013-ban, a debreceni klinikán) a regényben leírtakhoz hasonló események tanúja lehetett az ország: egy balesetben kómába esett kismamát addig tartottak életben, amíg a magzatot egészségesen világra nem segíttették az orvosok. A Csillagpor szerzője az egymásba játszatott idősíkok váltakozásával Matt és Elle történetét meséli el. A fiatalok gyermekkoruk óta ismerik egymást, először tizenhét évesen, csillaghullás idején csattant el az első csók közöttük (innen a cím is). Matt harminchárom évesen feleségül veszi Elle-t, mindenük megvan, szerelemben, boldogságban élnek, mígnem egy nap szörnyű baleset változtatja meg az életüket. Elle kómába esik, ám végakarata szerint nem lehetne őt életben tartani, amikor azonban kiderül, hogy gyereket hord a szíve alatt, ez a tény felülír minden előzetes megbeszélést, szabályt. Matt édesanyja, a jog szellemében szeretne eljárni, amikor a lány végakaratához ragaszkodik, a család tagjai azonban másként gondolkodnak. Egymásnak feszülnek az indulatok, értelem és érzelem csatázik egymással s, hogy végül az élet vagy a halál győz -e, azt megtudhatják a megrázó történet végén az olvasók.

Lelőhely: Felnőttkönyvtár - szépirodalom

[2013.04.26.]

A kínai könyv története

Szerző: Tokaji Zsolt

Kiadó: Quattrocento

Kiadási év: 2013

Ismertető:

A könyv nagyjából két és félezer évvel ezelőtti keletkezésének históriájáról állított össze gyönyörű kultúrtörténeti ismeretterjesztő kötetet Tokaji Zsolt orientalista. Írásában elsősorban ennek első, kínai szakaszára koncentrál. Bevezetőjében szót ejt az első rögzített írásos emlékekről, majd az első fejezetben a kézzel - fára, bambuszra, selyemre, tekercsekre - írott könyvekről, illetve a papír feltalálásáról és ősi gyártási technológiájáról olvashatunk. A folytatásban a szerző bemutatja az első nyomtatott könyveket, azok típusait és gyártási folyamatait a fanyomódúcos és fadúcos nyomtatástól a mozgatható nyomóelemes módszerig, továbbá a kötetforma megjelenéséig. Az utolsó rész témája a modern könyv: a nyugati nyomdatechnológia, a legmodernebb könyvek és egyéb kiadványok, és a jelenkori kínai könyv. A selymes, krémszínű lapokra nyomtatott, színes illusztrációkkal kísért, elsősorban laikusoknak készült igényes kötetet táblázatok, valamint a felhasznált és ajánlott irodalom felsorolása zárja.

Lelőhely: Felnőttkönyvtár - szakirodalom

Népviseletek és népélet a monarchiabeli képeslapokon

Szerző: Tasnádi Zsuzsanna

Kiadó: Cser K

Kiadási év: 2013

Ismertető:

Tartalmában és kivitelében is csodálatos könyv Tasnádi Zsuzsannának, a Magyar Néprajzi Múzeum muzeológusának nagyalakú kötete a 19-20. század fordulójának népviseletéről. Az album nagyszerű képanyagát 1880 és 1920 között készült képeslapok alkotják, melyeket a múzeum mára 11000 darabot számláló nyomatgyűjteményéből választott ki a szerző. A mintegy háromszáz, kor- és viselettörténeti értékkel bíró fekete-fehér és színezett képeslap, illetve -sorozat tájegységek szerint rendezve jelenik meg az egyes fejezetekben. A századfordulós Osztrák-Magyar Monarchia életképein keresztül hű képet kapunk a jellegzetes magyar és nemzetiségi viseletekről. A bevezetőből megtudjuk, miként alapozta meg és gyarapította a pótolhatatlan kollekciót a kiadó intézmény egykori lelkes munkatársa, Semayer Vilibáld. A képeslapok mellett néhány fényképet, rajzot, festményt is találunk azoknál a fejezeteknél, ahol a képeslap műfaját, annak kialakulását, előképeit, a korszakban elfoglalt helyét mutatja be a szerző. Az ajándékozásra csakúgy mint széleskörű könyvtári beszerzésre ajánlható szakszerű és érdekes munkát bőséges irodalomjegyzék és részletes képjegyzék egészíti ki.

Lelőhely: Felnőttkönyvtár - kézikönyv

Lila fecske

Szerző: Nemes Nagy Ágnes

Kiadó: Móra

Kiadási év: 2012

Ismertető:

Az Ünnepi Könyvhét kellemes meglepetése a Móra Könyvkiadótól Nemes Nagy Ágnes gyermekekhez szóló, utoljára majd ötven évvel ezelőtt napvilágot látott verseinek második kiadása. "Piros dróton ült a fecske,/ piros dróton lila folt,/ mert a fecske lila volt./ Ült a dróton egymagában,/ ibolyaszín kiskabátban,/ lila volt a háta, szárnya,/ földre hullott lila árnya," - nemcsak a legkisebbeknek csenghetnek ismerősen a költőnő immár klasszikussá vált sorai. Nemes Nagy gyermekköltészete, groteszk humora régóta utat talál a kicsi és felnőtt olvasókhoz. A két részre tagolódó kötet első fele a madarakról, másik fele pedig magukról a gyerekekről mesél. Az őszinte szeretettel megfogalmazott, játékos gyerekversek méltó párjai a színes grafikák, Molnár Jacqueline munkái, melyekről túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a szöveggel egyenrangú részét alkotják a művészi élménynek.

Lelőhely: Gyermekkönyvtár - gyermekvers

A holdbeli csónakos

Szerző: Berg Judit

Kiadó: Helikon

Kiadási év: 2013

Ismertető:

Weöres Sándor: A holdbeli csónakos című mese bábjátékát dolgozta át Berg Judit. Jégapó, magyar fejedelem gyönyörű leányával, Pávaszem királykisasszonnyal - és tíz fiával - él Ukkonvárban, de ott nevelkedik régi barátja, Lappföld királyának fia, Medvefia is, aki az udvarban apródkodik. Az álmodozó Pávaszem nem másba, mint a Holdbeli csónakosba szerelmes, ugyanakkor kezének elnyerésére négy kérő is pályázik. Huang-ti, a kínai császár erőszakkal, katonasággal akarja megszerezni; Temora, a gonosz kelta királynő eladja Memnonnak, a kincset ígérő szerecsen fejedelemnek; tőle elrabolja Idomeneus, a krétai király; ezután Dumuzi, a sumir főpap foglya lesz, aki bűvölő-bájoló varázslattal tör életére. Pávaszem a kalandok során eljut a majmok országába is, miközben Vitéz László, Paprika Jancsi és Bolond Istók - meg persze Medvefia királyfi - Pávaszem kiszabadításán fáradoznak, a lány azonban változatlanul a Holdbeli csónakos után vágyakozik. A Sólyomistennőnek kell végül csőrével a fiatalok szívéből a valódi szerelmet napvilágra hozni... A mesekönyvet Keresztes Dóra színes rajzai illusztrálják.

Lelőhely: Gyermekkönyvtár - mese

A francia nő

Szerző: Fábián Janka

Kiadó: Ulpius

Kiadási év: 2013

Ismertető:

Az olvasók A német lány (201217065) című kötetben ismerhették meg Rose Weinbachot, egy francia nő lányát, akit Sepp Weinbach veterán annak idején saját gyermekeként nevelt fel. Rose - még az előzményben - Párizsban talált fiatal lányként új otthonra és szerelemre Jean-Philippe oldalán - legalábbis akkor úgy érezte. A sors azonban másképp szabja az útját: miután kapcsolatuk zátonyra fut, Rose a magyar fővárosba költözik, ahol - bár szívéből még nem költözött ki száz százalékig a francia fiú - szinte azonnal új kapcsolata lesz: egy tehetséges, ifjú zsurnalisztával, Jakab Áronnal kezd járni. Kettejüket azonban már rövid idő után próba elé állítja az élet: miközben Rose rájön, hogy terhes, Áron súlyos összetűzésbe keveredik a hatvanas évek kőkemény cenzúrájával, ezért szakmailag ellehetetlenül. Amikor a lány színt vall neki várandósságáról, Áron képtelen felvállalni a születendő gyermeket. És ekkor ismét felbukkan a színen Jean-Philippe... A huszadik század második felének budapesti kulisszái között játszódó történet az igényes lektűröket kedvelő olvasók számára ajánlható.

Lelőhely: Felnőttkönyvtár - szépirodalom

Bolondulásig

Szerző: Helen Fielding

Alcím: Bridget Jones naplója 3.

Kiadó: Európa

Kiadási év: 2014

Ismertető:

Bridget Jones rajongói bizonyára örömmel fogadják majd, hogy megjelent a világsikerű sorozat harmadik kötete, amelyben a címszereplő már nem ifjonc szingliként, hanem - a történet idején - 51 éves, egyedülálló édesanyaként éli életét. A nagy szerelem, amely végül házassághoz vezetett Mark Darcyval két gyönyörű gyerekkel, Mabellel és Billyvel teljesedett ki. Ám Mark 2008-ban balesetben életét vesztette, és Bridget ismét egyedül maradt. Szinte ideje sem jutott a gyászra, mert a gyerekek ellátása, és munkába állása ezernyi gonddal szakadtak rá, ám amikor végre elcsitulni látszik lelkének vihara, akkor természetesen amúgy Bridzsitesen ismét hebrencs kalandokba bonyolódik. Üres óráiban azonban már nem önsegélyező könyvek olvasásával múlatja az időt, hanem gyermeknevelési szakkönyveket olvas, és természetesen korának szellemében twitterezik. A hű barátok mindenben segítségére vannak, akkor is, amikor el kell dönteni randizhat -e egy nála fiatalabb férfivel, vagy éppen botoxoztathatja -e az arcát. De nem kevesebb gondot okoz az a tény sem, hogy Billy tetvessége idején Brigit fodrászhoz megy.

Lelőhely: Felnőttkönyvtár - szépirodalom

Ismertetők a KELLO honlapjáról valók.

webmester:

Az oldal Mozilla Firefox v. 2.0.0.11-re optimalizálva. Ajánlott felbontás: 1024*768